Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Dokumentacja na czas zdalnego nauczania

  1. Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora szkoły w sprawie zawieszenia zajęć z dnia 5 maja 2020 dokument PDF

  2. Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora szkoły w sprawie zawieszenia zajęć z dnia 15 maja 2020 dokument PDF

  3.  Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły z dnia 18 maja 2020 dokument PDF

  4. Oświadczenie dla rodziców/ prawnych opiekunów dokument PDF
18 maja 2020
Czytaj więcej o: Dokumentacja na czas zdalnego nauczania

Bilans szkoły 2019

  1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 roku - dokument PDF.

  2. Informacja dodatkowa na dzień 31-12-2019 roku - dokument PDF.

  3. Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31-12-2019 roku - dokument PDF.

  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2019 roku - dokument PDF.
29 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: Bilans szkoły 2019

Budowa boiska do piłki nożnej - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym - dokument PDF.

10 września 2019
Czytaj więcej o: Budowa boiska do piłki nożnej - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia