W naszej szkole działa świetlica w której zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45- 17:10.

Z opieki stałej mogą korzystać dzieci zgłoszone i zapisane przez rodziców pracujących albo samodzielnie wychowujących i jednocześnie pracujących.
Z opieki i pomocy wychowawczej korzystają również dzieci mające trudności w nauce. Pod kierunkiem nauczycieli świetlicy uczniowie odrabiają lekcje i zadania domowe. Z opieki doraźnej w świetlicy korzystają także dzieci mające przerwę w trakcie swoich godzin lekcyjnych lub oczekujących na odbiór rodzica.
Harmonogram pracy świetlicy jest elastyczny, dopasowany do potrzeb i liczb dzieci przebywających w danej chwili.
Sale świetlicowe podzielone są na dwie strefy – sala zabaw z klockami, misiami, przytulankami oraz klockami przystosowanymi do zajęć rekreacyjnych.  W sali tej znajduje się również telewizor, odtwarzacz DVD i CD. Drugą salę stanowi strefa dydaktyczna. Do dyspozycji uczniów są 3 komputery, biblioteczka oraz gry stolikowe. Na ścianach wiszą tablice dekoracyjne z gazetkami tematycznymi i informacyjnymi oraz liczne prace dzieci. Sala jest kolorowa.
W świetlicy pracują dwie wychowawczynie. Prowadzone są zajęcia według tematów rocznego planu pracy świetlicy szkolnej, wybranych zagadnień programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
Wychowawczynie posiadają pełne kwalifikacje do pracy w świetlicy, co zapewnia odpowiedni poziom pracy. W świetlicy duży nacisk kładziemy na zajęcia plastyczne. Na korytarzu systematycznie prowadzona jest „Galeria prac plastycznych” z cyklu „Cztery pory roku”.
Dzieci mają okazję do korzystania z licznych konkursów plastycznych organizowanych w szkole czy w mieście i regionie.
Świetlica nasza sama organizuje już od 14 lat Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny dla uczniów Szkół Podstawowych, a także szkolny Konkurs Plastyczny „Koziołek Matołek”.
Wszystkie konkursy mają swoją wystawkę pokonkursową w bibliotece szkolnej lub na korytarzu szkoły.
Dzieci chętnie biorą udział w licznych konkursach plastycznych zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.
Od stycznia 2013 roku świetlica zaprasza na stronę internetową, która znajduje się w szkolnej witrynie internetowej.

 

Rok szkolny 2015/2016 

WRZESIEŃ

Witamy nowy rok szkolny  

Wróciliśmy do szkoły ze śpiewem na ustach, bo choć lubimy wakacje, to tęskniliśmy za szkolnymi przygodami. Powitaliśmy nowych uczniów w naszej świetlicy. Na wszystkich czeka tu jak zwykle wiele atrakcji. Kolejny rok nauki i zabawy przed nami aż do kolejnego lata, bo jeszcze tylko:

wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i…

Wakacje, znów będą wakacje.

1

Jak to narysować? – jeż

W świetlicy mamy cykl zajęć pt. Jak to narysować”. Witając jesień uczyliśmy się jak narysować jeża. Pomagała nam w tym instrukcja zawarta w wierszu, którego każdy musiał nauczyć się na pamięć. Mówiąc wiersz jednocześnie trenowaliśmy jego rysowanie po śladzie, a później próbowaliśmy samodzielnie. Na zakończenie kolorowaliśmy i wyklejaliśmy naszego zwierza. Rozmawialiśmy także o tym, jak jeż i inne zwierzęta przygotowują się jesienią do zimy. Oto efekty naszej.

2

PAŹDZIERNIK

Szkolny Rzecznik Praw Dziecka w świetlicy

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej do świetlicy zaprosiliśmy szczególnego gościa – panią Jolantę Ladę, nauczycielkę, która jest w naszej szkole Rzecznikiem Praw Dziecka. Dzieci w świetlicy wiedzą, że każdy nauczyciel w naszej szkole pomoże im w trudnych sytuacjach, a szczególne pani Jola. To ona stoi na straży praw dziecka. Pani rzecznik rozmawiała z dziećmi o swojej roli i o prawach dziecka. Dzieci opowiadały o swoich problemach i zadawały mnóstwo pytań.

3

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci w świetlicy w podziękowaniu nauczycielom za ich dobre serca śpiewały piosenkę, mówiły wiersze i robiły piękne prace plastyczne ucząc się przy tym sztuki origami.

4 5

To Top