TERMINY I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

Wersja w formacie PDF do druku:    Pobierz

TERMIN SPOTKANIA  TEMATYKA SPOTKAŃ
 13.09.2017  Spotkania klasowe z rodzicami

 • kalendarz roku szkolnego, regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • wymagania na oceny z poszczególnych przedmiotów,
 • plany pracy wychowawczej szkoły i klasy,
 • sprawy organizacyjne (ubezpieczenie, klasowa Rada Rodziców),
 • sprawozdanie z badań edukacyjnych,
 • bezpłatny dziennik elektroniczny klasy 1-7sp, G2-3.
04.10.2017
godz. 1600 – 1700

 Pierwsza środa miesiąca

 • rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • sprawozdanie z badań edukacyjnych,
 • potrzeby indywidualne ucznia w edukacji.
08.11.2017
godz. 1600 – 1700

Pierwsza środa miesiąca

 • rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • jak sobie radzić z  agresją rówieśniczą.
22.11.2017
godz. 1600 – 1700

 Spotkania klasowe z rodzicami

 • aktywizacja rodziców do współpracy ze szkołą,
 • czynniki wpływające na moje dziecko (kto i co ma wpływ).
06.12.2017
godz. 1600 – 1700

 Pierwsza środa miesiąca

 • spotkania indywidualne z rodzicami.
03.01.2018
godz. 1600 – 1700
 Pierwsza środa miesiąca

 • spotkania indywidualne z rodzicami.
07.02.2018
godz. 1600 – 1700
 Pierwsza środa miesiąca

 • spotkania indywidualne z rodzicami.
07.02.2018

 Spotkania klasowe z rodzicami

 • podsumowanie I półrocza
 • informacja o egzaminie gimnazjalnym, jego rola i znaczenie w dalszej edukacji.
07.03.2018
godz. 1600 – 1700

 Pierwsza środa miesiąca

 • spotkania indywidualne z rodzicami.
04.04.2018
godz. 1600 – 1700

 Pierwsza środa miesiąca

 • spotkania indywidualne z rodzicami.
25.04.2018

 Spotkania klasowe z rodzicami

 • wg planu klasowego.
09.05.2018
godz. 1600 – 1700

 Pierwsza środa miesiąca

 • spotkania indywidualne z rodzicami.
06.06.2018

 Pierwsza środa miesiąca

 • spotkania indywidualne z rodzicami.
13.06.2018
klasy

 Spotkania klasowe z rodzicami

 • podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za II półrocze w roku szkolnym 2017/2018
 • bezpieczeństwo w czasie wakacji,
 • wyniki badań jakości pracy szkoły.

 

To Top