VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „ŚLADAMI KOZIOŁKA MATOŁKA”

W dniu 3 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Stargardzie odbył się VII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „Śladami Koziołka Matołka”. Organizatorem tego wydarzenia była nauczycielka Przedszkola Miejskiego Nr 2 „Mali Artyści” mgr Agnieszka Zaręba.

Celem konkursu było:

*przybliżenie uczestnikom konkursu sylwetki Kornela Makuszyńskiego i jego twórczości,

*zachęcanie do czytania utworów dla dzieci napisanych przez Kornela Makuszyńskiego,

*rozwijanie wyobraźni plastycznej,

*rozbudzanie zainteresowania dzieci zabytkami Stargardu.

W konkursie udział wzięło14 dzieci  z oddziałów przedszkolnych z 7 szkół.

VII edycja konkursu nosiła tytuł „Koziołek Matołek poznaje Stargard”.

Po wysłuchaniu fragmentu Księgi 1 „Przygód Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego i obejrzeniu prezentacji multimedialnej „Zabytki Stargardu”  zadaniem dzieci było zabrać Koziołka Matołka na spacer po Stargardzie wyrażony w pracy plastycznej. Ważnym elementem w każdej pracy był wybrany przez dziecko jeden ze stargardzkich zabytków. Praca twórcza przebiegała w miłej, przyjaznej atmosferze.

Wszystkie prace plastyczne cechowało bezbłędne zrozumienie tematu i duża pomysłowość. Wybór był bardzo trudny, ponieważ każdy rysunek odzwierciedlał niezwykłą wyobraźnię małych artystów.

4 równorzędne wyróżnienia przyznane przez jury, otrzymali:

Nadia Gral  z SP 3

Mateusz Baranowski z SP 6

Maja Ziemba z SP 7

Aleksandra Nowaczyk z SP 8

Także publiczność mogła przyznać swoją nagrodę. Trafiła ona do rąk  Nadii Gral z Przedszkola Miejskiego nr 2 (oddział przedszkolny w SP 3).

Wszystkim  uczestnikom i laureatom konkursu wręczono nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Stargardzie i dyplomy.

Za wyróżnione prace uczestnicy otrzymali dodatkowo  nagrody od organizatora konkursu.

Dyplomy podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu otrzymali także opiekunowie dzieci.

Kolejna edycja konkursu odbędzie się już za rok – serdecznie zapraszam!

Agnieszka Zaręba

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

No Comments

Comments are closed.

To Top