Trójka uczciła 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

W obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej włączyła się Szkołą Podstawowa nr 3.

Na okoliczność jubileuszu Samorząd Uczniowski oraz szkolny Chór przygotował

„Wieczornicę Patriotyczną”.

Uczniowie ich rodzice dyrekcja oraz nauczyciele spotkali się, by wspólnie uczcić pamięć

o ludziach i wydarzeniach, które 80 lat temu wydarzyły się w naszym kraju.

W postać narratora, opowiadającego o przebiegu kampanii wrześniowej, wcielili się

członkowie Samorządu Uczniowskiego. Za ich pośrednictwem, przed słuchaczami

jawiły się wydarzenia września 1939.Recytowano poezję,śpiewano pieśni  patriotyczne.

Wieczornica była żywą lekcją historii i patriotyzmu, integrującą  łączącą społeczność szkolną.

No Comments

Comments are closed.

To Top