Trójka uczciła 101 rocznicę Święta Niepodległości.

W obchody 101. rocznicy Święta Niepodległości włączyła się Szkołą Podstawowa nr 3.
Samorząd Uczniowski oraz szkolny Chór przygotował „Wieczornicę Patriotyczną”.
Uczniowie ich rodzice dyrekcja oraz nauczyciele spotkali się na wieczornicy z okazji odzyskania
niepodległości przez Polskę. Była to uroczystość poświęcona ojczyźnie i walce o jej wolność. Uczniowie
recytowali poezję, śpiewano pieśni patriotyczne. Przybliżono na nim czasy rozbiorów, walk
powstańczych oraz postacie wybitnych Polaków walczących o niepodległość. Zaprezentowany montaż
słowno – muzyczny, który przedstawili uczniowie klas 1-8 wywołał wśród zgromadzonych ogromne
wzruszenie.
Wieczornica była żywą lekcją historii i patriotyzmu, integrującą łączącą społeczność szkolną.

No Comments

Comments are closed.

To Top