SZKOLNE KONKURSYN- KARTKA BOŻONARODZENIOWA I OZDOBA BOŻONARODZENIOWA

SZKOLNY KONKURS KARTKA BOŻONARODZENIOWA

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia.
 • Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
 • Integracja dzieci i rodziców przez sztukę
 1. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów:

 • Oddziałów przedszkolnych
 • I – III
 • IV-VIII
 1. Warunki uczestnictwa:
 • Uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w formacie A5 lub A6, której tematyka związana jest z symbolami Świąt Bożego Narodzenia, może łączyć różne techniki i materiały.
 • Kartki powinny być otwierane
 • Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki, nie wpisujemy tekstu wewnątrz kartki.
 • W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie.
 • Mile widziane techniki mniej popularne i eksperymenty artystyczne!!!!
 1. Prace należy opatrzyć kartką informacyjną, włożoną do środka (imię i nazwisko, klasa, wychowawca).
 2. Prace należy dostarczyć do dnia 15 listopada 2019r. do wychowawcy (wychowawca wpisuje uczniom punkty za udział w konkursie i przekazuje prace do jednego z organizatorów – najpóźniej 18.11.2019r. do godz. 13:30).
 3. Zasady przyznawania nagród:
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu w każdej kategorii wiekowej decyduje komisja powołana przez organizatorów.
 • Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
  • Zgodność z tematem
  • Kreatywność i wyobraźnia
  • Estetyka wykonania
 1. Organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla autorów najciekawszych prac.
 2. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatorów. Zostaną wystawione na sprzedaż na terenie szkoły, zebrane pieniądze przeznaczone na cel charytatywny – DLA JASIA.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły.
 4. Nagrody zostaną wręczone podczas apelu poprzedzającego Święta Bożego Narodzenia.

Organizatorzy: Katarzyna Baradziej, Irena Przybyłowska – Nowak, Klaudia Rychta, Aleksandra  Gątko

 

SZKOLNY KONKURS OZDOBA BOŻONARODZENIOWA

 

CELE KONKURSU

 • Poznawanie i propagowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Promowanie twórczości dziecięcej, pobudzenie inwencji twórczej i fantazji, inspirowanie do aktywności twórczej.
 • Integracja dzieci i rodziców przez sztukę.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów:
 • Oddziałów przedszkolnych
 • I – III
 • IV-VIII

 

 1. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę.
 2. Forma – przestrzenna.
 3. Technika – dowolna.
 4. Do konkursu nie zostaną dopuszczone gotowe zakupione ozdoby.
 5. Prace powinny być oznaczone metryczką mocno przytwierdzoną do ozdoby, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasa, wychowawca.
 6. Prace należy dostarczyć do dnia 15 listopada 2019r. do wychowawcy (wychowawca wpisuje uczniom punkty za udział w konkursie i przekazuje prace do jednego z organizatorów – najpóźniej 18.11.2019r. do godz. 13:30).
 7. Oceny dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu w każdej kategorii wiekowej.
 8. Kryteria oceny prac.
 • Zgodność z tematem konkursu.
 • Technika wykonania.
 • Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu.
 • Estetyka wykonania pracy.

 

 1. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatorów. Zostaną wystawione na sprzedaż na terenie szkoły, zebrane pieniądze przeznaczone na cel charytatywny – DLA JASIA.
 2. Organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla autorów najciekawszych prac.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły.
 4. Nagrody zostaną wręczone podczas apelu poprzedzającego Święta Bożego Narodzenia.

Organizatorzy: Katarzyna Baradziej, Irena Przybyłowska – Nowak, Klaudia Rychta, Aleksandra Gątko

No Comments

Comments are closed.

To Top