Rok szkolny 2017/2018

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

Anita Śledziona –  przewodnicząca

Katarzyna Kulazińska – z – ca przewodniczącej

Ewa Wojdak –  skarbnik

 

SZKOLNA RADA RODZICÓW

 

0a – Józefa Lewandowicz

0b – Henryk Leśniewski

0c – Ewa Halczuk-Kowcun

1a – Dorota Biernacka

1b – Agnieszka Andrzejewska

1c – Sylwia Brajta

2a – Weronika Tomczyk-Żylak

2b – Edyta Rozesłańska

3a – Katarzyna Semeniuk

3b – Ewa Kamińska

3c – Marta Zasada

3d – Daria Dużyńska

4a – Dorota Diak

4b – Anna Kos

4c – Ewa Wojdak

4d – Monika Zielińska

4e – Agnieszka Kostrzewska

5a – Teresa Suchecka

5b – Mariusz Pawłowski

6a – Katarzyna Antoniewska

6 b – Iwona Stefańska

6 c – Lidia Mieleniewicz

7a –  Anna Korzeniowska

7b – Monika Chodźko

7c – Katarzyna Kulazińska

7d – Karol Pustelnik

2ag –  Karolina Piasecka

2bg – Wioletta Baran

2cg – Marian Wróblewski

3ag – Barbara Kolasińska

3bg – Dorota Mociak

3cg – Żaneta Skałecka

3dg – Anna Purczyńska

 

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie:

 

Podstawy prawne

 1. Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., oraz statutu Szkoły Podstawowej nr 3.

 

Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
  • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły i klasy,
  • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
  • znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
  • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
  • określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
To Top