Pomagali sprzątać świat

Jak co roku w trzecim tygodniu września odbywa się finał ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Jest to już 24 edycja tego przedsięwzięcia. Tegoroczne hasło akcji  „Nie ma śmieci – są surowce”, ma na celu zmianę postrzegania odpadów jako „ śmieci”, dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz promowanie  selektywnej zbiórki odpadów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3brali udział w akcji, porządkując przydzielony teren. W akcji uczestniczyły klasy 6, 7 i gimnazjalne pod opieką nauczycieli. Uczniowie z dużym zaangażowaniem zbierali śmieci. Efektem tych porządków było zebranie kilkunastu  dużych worków z odpadami.

Dzięki corocznej akcji wzrasta świadomość ekologiczna naszych uczniów. Na co dzień wiedzą jak postępować z odpadami oraz, że należy zrobić wszystko, by odpady pochopnie nie trafiały do kosza i na składowisko odpadów lecz były ponownie wykorzystane. Uczniowie wiedzą, że o czystość środowiska należy dbać przez cały  rok.

No Comments

Comments are closed.

To Top