Organizacja pracy od 26.10.2010

SZANOWNI RODZICE

W związku z wprowadzeniem nowych zasad nauczania, ze względu na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID 19 informujemy, że nauczanie w naszej szkole od dnia 26.10.2020r. (do odwołania) będzie odbywało się na następujących zasadach:

KLASY 0 -3

 1. Klasy 0-3 pracują zgodnie z aktualnym planem lekcji.
 2. Każda klasa będzie będzie miała lekcje w jednej wyznaczonej sali lekcyjnej.
 3. Świetlica szkolna funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.
 4. W klasach 2a, 3a, 3b, 3c nie będą odbywały się zajęcia na basenie (wychowawca poinformuje o zmianie planu lekcji).
 5. Obiady dla uczniów z klas 0 – 3 będą wydawane bez zmian.

KLASY 4 – 8

 1. W klasach 4-8 z dniem 26.10.2020r. rozpoczynamy nauczanie zdalne.
 2. Nauka będzie odbywała się zgodnie z aktualnym planem lekcji.
 3. W I tygodniu dopuszczamy możliwość realizacji planu zajęć z wykorzystaniem dziennika elektronicznego LIBRUS oraz innych wypracowanych wcześniej form.
 4. W II tygodniu w miarę możliwości nauczyciele będą łączyli się z klasą za pomocą utworzonej platformy.
 5. Kontakt z nauczycielem lub wychowawcą powinien odbywać się w czasie godzin pracy nauczyciela (tzn. planu lekcji).
 6. Wszelkie informacje i pytania do nauczycieli kierujemy za pomocą dziennika elektronicznego LIBRUS.
 7. Uczniowie realizujący nauczanie indywidualne i zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia uczestniczą w lekcjach zdalnych ze swoją klasą.

Dyrektor

Romuald Bobrowicz

No Comments

Comments are closed.

To Top