Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 2017

Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, w dniu 7 listopada 2014r. Sejm RP, podjął Uchwałę, aby 20 LISTOPADA BYŁ OBCHODZONY OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA.

Celem tych działań jest przede wszystkim uświadomienie dzieciom, że mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać. To również wspaniała okazja, aby przypomnieć dorosłym, że mają tych praw zawsze przestrzegać.
Wybór tego dnia jest również bardzo szczególny, ponieważ w dniu 20 listopada 2017 roku, świętujemy 28 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych – najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka, czyli Konwencji o prawach dziecka.

Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazwana Światową Konwencją Praw Dziecka.

No Comments

Comments are closed.

To Top