TERMINY I TEMATYKA SPOTKAŃ Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Wersja w formacie PDF do druku:    Pobierz

TERMIN SPOTKANIA  TEMATYKA SPOTKAŃ
 12.09.2018r.

godz. 1630

 Spotkania klasowe z rodzicami

 • kalendarz roku szkolnego, regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 • wymagania na oceny z poszczególnych przedmiotów,
 • plany pracy wychowawczej szkoły i klasy,
 • sprawy organizacyjne (ubezpieczenie, klasowa Rada Rodziców),
 • sprawozdanie z badań edukacyjnych,
03.10.2018r.

godz. 1600 – 1700

 Pierwsza środa miesiąca

 • rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • sprawozdanie z badań edukacyjnych,
 • potrzeby indywidualne ucznia w edukacji.
07.11.2018r.

godz. 1600 – 1700

Pierwsza środa miesiąca

 • rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • jak osiągnąć sukces w szkole.
21.11.2018r.

godz. 1630

 Spotkania klasowe z rodzicami

 • aktywizacja rodziców do współpracy ze szkołą,
 • czynniki wpływające na moje dziecko (kto i co ma wpływ).
05.12.2018
godz. 1600 – 1700

 Pierwsza środa miesiąca

 • spotkania indywidualne z rodzicami.
02.01.2019
godz. 1600 – 1700
 Pierwsza środa miesiąca

 • spotkania indywidualne z rodzicami.
13.02.2019

godz. 1630

 Spotkania klasowe z rodzicami

 • podsumowanie I półrocza
 • informacja o egzaminie gimnazjalnym, jego rola i znaczenie w dalszej edukacji.
06.03.2019
godz. 1600 – 1700

 DNI OTWARTE SZKOŁY

 • spotkania z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej od 1.09.2019r. i oddziałach przedszkolnych
 • zapoznanie ze szkołą,
 • oferta edukacyjna szkoły
03.04.2019
godz. 1600 – 1700

 Pierwsza środa miesiąca

 • spotkania indywidualne z rodzicami.
24.04.2019

godz. 1630

 Spotkania klasowe z rodzicami

 • wg planu klasowego.
08.05.2019
godz. 1600 – 1700

 Pierwsza środa miesiąca

 • spotkania indywidualne z rodzicami.
05.06.2019
godz. 1630

 Spotkania klasowe z rodzicami

 • podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za II półrocze w roku szkolnym 2018/2019
 • bezpieczeństwo w czasie wakacji,
 • wyniki badań jakości pracy szkoły.

 

To Top