KLASA SPORTOWA

Klasa mistrzostwa  sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Kornela Makuszyńskiego w Stargardzie – ogłoszenie o naborze 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  w Stargardzie ogłasza nabór do VI klasy mistrzostwa  sportowego o profilu: piłka koszykowa chłopców rocznik 2005 i 2006.

Uczniom klasy mistrzostwa  sportowego zapewniamy:
– realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
– realizację obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego przewidzianych w ramowym planie nauczania

w ilości 4  godzin,
– realizację 12 godzin zajęć sportowych prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów,
– zajęcia treningowe zintegrowane z planem dydaktycznym szkoły,
– odpowiednią bazę szkoleniową,
– pomoc w przeprowadzeniu cyklicznych badań lekarskich,
– obozy szkoleniowe,
– wysoki poziom nauczania,
– bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,

– uczestnictwo w rozgrywkach ligowych oraz ogólnopolskich turniejach.

Kryteria naboru do klasy mistrzostwa  sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego  w Stargardzie:
– bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę medycyny  sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania piłki koszykowej,
– zaliczenie testu sprawności fizycznej.

Testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone w drugiej połowie sierpnia 2017 roku.
Informacje na temat rekrutacji, dacie, zakresie i miejscu testów sprawnościowych zostaną zamieszczone w lipcu 2017r. na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.sp3.stargard.pl .
O przyjęciu do klasy sportowej zdecyduje Komisja rekrutacyjna na podstawie zdobytych punktów z testu sprawności fizycznej.

Pobraną w sekretariacie lub ze strony Kartę zapisu o przyjęcie należy złożyć do 30 lipca 2017r.

Osoba do kontaktu Michał Trypuć  tel. 510093285

Karta zapisu ucznia – piłka koszykowa chłopców

 

No Comments

Comments are closed.

To Top