IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „ŚLADAMI KOZIOŁKA MATOŁKA”

 

W dniu 14 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie odbył się IX Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych „Śladami Koziołka Matołka”. Organizatorem tego wydarzenia były nauczycielki: mgr Agnieszka Zaręba. i mgr Joanna Czyż-Sobolewska

Celem konkursu było:

*przybliżenie uczestnikom konkursu sylwetki Kornela Makuszyńskiego i jego twórczości,

*zachęcanie do czytania utworów dla dzieci napisanych przez Kornela Makuszyńskiego,

*rozwijanie wyobraźni plastycznej,

*rozbudzanie zainteresowania dzieci zabytkami Stargardu.

W konkursie udział wzięło18 dzieci  z oddziałów przedszkolnych z 9 szkół.

IX edycja konkursu nosiła tytuł „Koziołek Matołek poznaje Stargard”.

Po wysłuchaniu fragmentu Księgi 1 „Przygód Koziołka Matołka” Kornela Makuszyńskiego i obejrzeniu prezentacji multimedialnej „Zabytki Stargardu”  zadaniem dzieci było zabrać Koziołka Matołka na spacer po Stargardzie wyrażony w pracy plastycznej.

W pracy plastycznej dzieci musiały przedstawić trzy podstawowe elementy, które stanowiły kryterium oceny:

– dowolny, wybrany przez siebie zabytek Stargardu ,

– Postać Koziołka Matołka,

– osobę (przewodnika), który pokazuje Koziołkowi Matołkowi Stargard.

Wszystkie prace plastyczne cechowała duża pomysłowość. Wybór był bardzo trudny, ponieważ każdy rysunek odzwierciedlał niezwykłą wyobraźnię małych artystów.

4 równorzędne wyróżnienia przyznane przez jury, otrzymali:

Robert Krywan  z SP 2

Wiktoria Szkopek z SP 2

Adam Zarzeczny z SP 3

Dominika Daraż z SP 4

Także publiczność mogła przyznać swoją nagrodę. Otrzymała ją Joanna Ziółkowska z oddziału przedszkolnego  w SP 5.

Wszystkim  uczestnikom i laureatom konkursu wręczono nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Stargardzie i dyplomy.

Za wyróżnione prace uczestnicy otrzymali dodatkowo  nagrody od organizatora konkursu.

Dyplomy podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu otrzymali także opiekunowie dzieci.

X jubileuszowa edycja konkursu odbędzie się już za rok – serdecznie zapraszam!

Agnieszka Zaręba

No Comments

Comments are closed.

To Top