Procedury bezpieczeństwa w szkole, oświadczenie dla rodziców.

Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Procedury bezpieczeństwa Oświadczenie dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Oświadczenie dla rodziców

więcej...
To Top