Apel podsumowujący I semestr

Nasze osiągnięcia

Dnia 25 lutego odbył się apel podsumowujący pierwszy okres. Przedstawiciele MSU przedstawili osiągnięcia uczniów. Systematycznej kontroli podlegała frekwencja, którą każdy uczeń mógł  odczytać na tablicy informacyjnej znajdującej się na drugim piętrze. Najwyższą frekwencję zdobyła klasa 3b .Na apelu wyróżnieni zostali uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.  Realizując zasadę „Książka to twój przyjaciel” uczniowie udowodnili, że potrafią systematycznie korzystać ze szkolnej biblioteki. Największą liczbę książek przeczytała klasa 2b. Wśród indywidualnych czytelników na wyróżnienie zasłużył Adam Gotowicki z klasy 3b – w I okresie przeczytał 62 książki. Podczas apelu przedstawione zostały wyniki wielu konkursów organizowanych w naszej szkole w I okresie. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe, dyplomy oraz słodkie upominki. Przedstawiciele MSU serdecznie gratulowali wyróżnionym uczniom, życząc dalszych  sukcesów w II okresie.

Opiekun MSU – Ewa Migus

SAM_1373 SAM_1375 SAM_1384

No Comments

Comments are closed.

To Top