Alternatywne lekcje WF – 17,18.X.2017r. gwiazda sportu MONIKA PYREK w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie

Około 500 uczniów stargardzkich szkół weźmie udział w „Alternatywnych Lekcjach WF” organizowanych przez Fundację Moniki Pyrek w Szkole Podstawowej nr  3 w Stargardzie. To wyjątkowy sposób edukacji.

Stargard to jedno z 11 miejscowości, w których będzie realizowany projekt „Alternatywne Lekcje WF”. Skierowany jest do uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych klas 6-7 oraz gimnazjów.

Zajęcia będą odbywać się w 50-osobowych grupach. Przez 90 minut z instruktorem i Gwiazdą Sportu uczestnicy będą ćwiczyć i doświadczać sportu również za pomocą 5 symulatorów konkretnych dyscyplin (piłki nożnej, koszykówki, boksu, kolarstwa, piłki ręcznej, biegów sprinterskich). Następnie uczestnicy wezmą udział w trwającym 15 minut spotkaniu z Mistrzem.

„- Przewrotnie i trochę podstępnie wykorzystamy technologię, aby dzieci od niej odciągnąć, zachęcić do zwykłej, tradycyjnej aktywności sportowej. Pokażemy, że sport to nie łatwe klikanie, że trzeba włożyć coś więcej, odpowiednią pracę, aby dotrzeć do wysokiego poziomu – mówi Monika Pyrek, autorka projektu i prezes Fundacji”.

Celem projektu jest odwrócenie panującej wśród uczniów tendencji do biernego uczestnictwa w sporcie poprzez przekazanie im tradycyjnych form aktywności sportowej i zachęcenie do czynnego uprawiania sportu.

Wszystkich uczniów biorących udział w imprezie sportowej prosimy o zabranie dobrego humoru i życzymy zdrowej rywalizacji w duchu fair play.

To Top