TRZYMAJ FORMĘ W CZTERY PORY ROKU

Od września ruszyła innowacja sportowa zaproponowana przez Nauczycieli Wychowania Fizycznego. Cele do zrealizowania to:

-rozwijanie wśród wszystkich uczniów potrzeby codziennej aktywności fizycznej,

-kształtowanie postaw patriotycznych podczas masowych imprez sportowych z uwzględnieniem lokalnych(promujących szkołę, miasto),wyrabianie szacunku do symboli narodowych,

-aktywizowanie uczniów zwolnionych z ćwiczeń do innych zadań w czasie lekcji w-f.

Projekt zawiera treści dopasowane do czterech pór roku i do możliwości uczestników oraz elementy patriotyczne.

W dniach 17.09-21.09.2018 ,w ramach pierwszego cyklu pt: Jesienne bezpieczeństwo, zachęciliśmy uczniów donoszenia stroju z akcentami biało-czerwonymi a także zorganizowaliśmy biegi sztafetowe pod nazwą „Biało-czerwone biegi sztafetowe”. Udział wzięły klasy IV,V,VI,VII,VIII, Gimnazjum.   Reprezentacje klas były przygotowane odpowiednio do tematu” 100lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę” ,trasa biegowa przystrojona flagami i akcesoriami biało-czerwonymi, kibice również nie zawiedli i machali małymi flagami. Nastój był doniosły co przyczyniło się do rywalizacji sportowej fair-play.

Wśród klas IV zwyciężyła  – IVA, w piątych – VC, w szóstych – VI A, w siódmych – VIIC, w ósmych – VIII A , a w Gimnazjum  III C.

Dziękujemy wszystkim za godne reprezentowanie swoich klas, pokazanie szacunku do symboli narodowych i wspaniałą sportową imprezę.

Nauczyciele Wychowania Fizycznego

  

 

No Comments

Comments are closed.

To Top