ch W ubiegłym roku szkolnym , nasza szkoła, w trosce o bezpieczeństwo uczniów, przystąpiła do realizacji projektu „Chronimy Dzieci” w ramach rządowego programu Bezpieczna Szkoła.

W trakcie realizacji nauczyciele we współpracy ze szkolnym Rzecznikiem Praw Dziecka, przeprowadzili szereg lekcji dotyczących praw dziecka. Ponadto odbyły  się prelekcje przeprowadzone przez przedstawiciela Straży Miejskiej dotyczące odpowiedzialności karnej w przypadku różnych zachowań a także zagrożeń płynących z korzystania z Internetu. Nasi uczniowie maja wiedzę, gdzie i do kogo mogą się zwrócić w przypadku naruszenia ich praw.

Został opracowany dokument o nazwie  „Polityka ochrony dziecka przed krzywdzeniem”, który zawiera jasne procedury postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka. W tym roku szkolnym dokument ten został zmodyfikowany i wzbogacony o nowe rozwiązania. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

PRZECZYTAJ DOKUMENT polityka-ochrony-dzieci

No Comments

Comments are closed.

To Top