1. Posiada ugruntowaną wiedzę oraz umiejętności kształcenia ustawicznego.
 2. Jest współodpowiedzialny za proces nauczania.
 3. Wie, gdzie jest jego miejsce w relacji z przyrodą, rodziną, społecznością lokalną i ojczyzną.
 4. Potrafi dostrzegać postępy w nauce i ich przydatność w zdobywaniu nowych informacji.
 5. Posiada świadomość zagrożeń współczesnego życia.
 6. Jest kulturalny, obowiązkowy, wrażliwy.
 7. Potrafi obsługiwać komputer.
 8. Zna język obcy.
 9. Posiada kartę rowerową.
 10. Osiąga znaczące sukcesy sportowe.
 11. Jest dziennikarzem, redaguje gazetkę szkolną, przygotowuje audycje radiowe.
 12. Potrafi umiejętnie korzystać z dóbr kultury, uczestniczy w życiu kulturalnym, a nawet je tworzy.
 13. Dba o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia.
 14. Utrzymuje kontakty ze swoją szkołą po jej ukończeniu.
To Top